Jak přispět

Dne 16.7.2018 byla sbírka na kabiny ukončena s celkovou vybranou částkou 900 000 Kč. Děkujeme! 

Darování finanční hotovosti - jak na to

Převést jednorázově finanční částku nebo nastavit trvalý příkaz na číslo účtu
4171337319 / 0800. Při platbě je možné použít přidělený variabilní symbol,

Variabilní symbol slouží k lepší dohledatelnost platby a je potřebný pro vystavení potvrzení o přijetí finančního daru (pokud ho dárce požaduje).

Jak získat variabilní symbol

Variabilní symbol je možné získat následujícím způsobem: Napsat e-mail na vybor@1skrokytnice.cz nebo napsat sms nebo zavolat na tel. číslo 778 039 069. Ozveme se zpět, přidělíme Vám variabilní symbol, případně podáme další instrukce.


Rychlý dar (bez přidělování variabilního symbolu)

Můžete také darovat rychle a to tak, že převedete dar na účet č. 4171337319 / 0800 s použitím univerzálního variabilního symbolu 1100220011. Pokud se nám nepodaří rozluštit, od koho příchozí platba pochází, nebude Vaše jméno zobrazeno na těchto stránkách.


Informace pro platbu složenkou:

Číslo účtu: 4171337319
Kód banky: 0800
V. symbol: 1100220011 (nebo možno použít variabilní symbol, který Vám byl přidělen)
K. symbol: nevyplňuje se
S. symbol: nevyplňuje se
Adresa majitele účtu: 1. SK Rokytnice nad Rokytnou, z. s., Rokytnice nad Rokytnou, č.p.: 67, PSČ: 67525

Podrobnější informace o platbě pomocí složenky typu A najdete zde.


Anonymní dárci

Pokud dárce nechce být nikde zveřejněn (tzv. anonymní dárce) a přesto chce přispět, má možnost uhradit svůj dar na účet č. 1522526389/0800 u ČS, který je využíván k běžné činnosti 1. SK. Pokud bude ve zprávě pro příjemce uvedeno "dar kabiny", bude celá tato částka převedena obratem na účet pro výstavbu kabin. Tak zůstane dárce anonymní.


Po připsání částky na účet se Vaše jméno objeví v sekci dárci (v případě Vašeho nesouhlasu Vaše jméno na tomto webu neuvedeme).

Pravidelným dárcům z řad podnikatelů nabízí 1.SK Rokytnice nad Rokytnou, z.s. vystavení reklamní plachty v areálu fotbalového hřiště na koupališti a další možnosti propagace.

Na finanční dary, které dárci zašlou na účet 4171337319 / 0800 pod svým variabilním symbolem, jim bude vystaveno potvrzení o přijetí daru, které je možno u svého zaměstnavatele, popř. v rámci svého přiznání k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob, uplatnit jako odčitatelnou položku od základu daně (§ 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů).


Dárci mohou zaslat finanční hotovost buď jednorázově nebo přispívat pravidelně formou trvalého platebního příkazu. Trvalým příkazem jde zpravidla o částky 100 Kč - 1000 Kč měsíčně. Finanční dary formou trvalých příkazů jsou pro 1.SK Rokytnice nad Rokytnou, z.s. vítanější cestou, protože je podle nich možné předvídat vývoj stavu konta a zvolit tak v předstihu konečnou variantu projektu.