POPIS PROJEKTU

 Financování a způsob realizace projektu

Předpokládáme dvě možné varianty financování a výstavby projektu a tři možné varianty stavby.

Varianty financování a způsobu výstavby

A) Financování z vlastních zdrojů s pomocí dotačního programu MŠMT ČR a výstavba renomovanou stavební firmou - 1.SK Rokytnice nad Rokytnou, z.s. bude v průběhu roku 2017 žádat MŠMT (ministerstvo školství tělovýchovy a sportu) za podpory ČUS (české unie sportu) o přidělení dotací na výstavbu kabin. Výše dotace je 60 % z odhadované ceny stavby. V případě získání dotací je nutné nechat kabiny postavit renomovanou stavební firmou. Stavební firma bude vybrána v rámci výběrového řízení. Realizace stavby bude provedena v průběhu jednoho roku se všemi zárukami. Provedení stavby renomovanou stavební firmou je nutná podmínka přidělení dotací.

B) Financování z vlastních zdrojů a výstavba realizovaná z části svépomocí - členové 1.SK a dobrovolníci se za asistence stavebního dozoru pustí do realizace sami. Odborné práce provedou stavební firmy, práce, na které není potřebná vysoká kvalifikace, provedou dobrovolníci . Stavební materiál může být nakupován za nejvýhodnější ceny na trhu od různých dodavatelů, některý materiál může být formou věcného daru věnován zdarma. Je možné využívat více stavebních firem nebo odborných pracovníků a na jednotlivé druhy prací tak vybírat ty ekonomicky nejvýhodnější.  Touto cestou je možné dosáhnout úspory cca 40 % oproti odhadované ceně stavby. Realizace stavby bude pravděpodobně trvat déle než jeden rok.

Shrnuto: Dotace i stavba svépomocí znamená přibližně shodnou finanční úsporu cca 50 % z odhadované ceny stavby. Využití dotací ovšem znamená rychlejší a snazší realizaci projektu se zárukami u jediné stavební firmy.

Varianty stavby

A) Kompletně vybavené dvoupodlažní kabiny se čtyřmi místnostmi pro týmy (2x domácí a 2x hosté), sociálním zařízením, skladem a technickou místností a kabinou pro rozhodčího v suterénu a prádelnou dresů, sušárnou dresů, školící místností, kuchyňkou, administrativní místností a sociálním zařízením v druhém podlaží.

B) Kompletně vybavené jednopodlažní kabiny se čtyřmi místnostmi pro týmy (2x domácí a 2x hosté), sociálním zařízením, skladem a technickou místností, administrativní místností, prádelnou a kabinou pro rozhodčího. Budova bude konstrukčně připravena na dodatečnou přístavbu druhého patra.

C) Kompletně vybavené jednopodlažní kabiny se třemi místnostmi pro týmy (2x domácí a 1x hosté), sociálním zařízením, skladem a technickou místností, administrativní místností a kabinou pro rozhodčího.

Na základě odhadů se v současnosti jeví jako nejpravděpodobnější realizace varianty B. Finální rozhodnutí padne v průběhu roku 2017. Kritéria pro rozhodnutí budou stav konta a nárok 1.SK Rokytnice nad Rokytnou, z.s. na přidělení dotací.

Pozn.: Projektová dokumentace jednopodlažní i dvoupodlažní varianty budovy se zpracovává a proto jsou ceny uvedené výše prozatím pouze orientační a budou se postupem času zpřesňovat.


Vizualizace - jednopodlažní budova


Vizualizace - dvoupodlažní budova