....................KABINY 2018.................... společně nám a našim dětem

Rokytná Run 2018 aneb běh pro kabiny

Rokytná Run 2018 aneb běh pro kabiny!
Zapiště do diářů, že na úterý 8.5. již máte program, a to Rokytná Run!
Startuje se z areálu koupaliště, dvě trasy (4,5 a 9 km) a ukončení také na koupališti.
Výtěžek z akce bude věnován na stavbu kabin.
Postupně budeme zveřejňovat další informace - https://rokytnarun.webnode.cz/.
Těšíme se na vás! :) 

1.SK Rokytnice nad Rokytnou, z. s.

Oddíl kopané ( www.1skrokytnice.cz )

Vítejte na stránkách rokytnického fotbalového klubu 1.SK Rokytnice nad Rokytnou, z.s. Tyto stránky vznikly za účelem žádosti o finanční dar na stavbu fotbalových kabin v areálu koupaliště v Rokytnici nad Rokytnou. Plánovaný začátek výstavby je 2. kvartál roku 2018.

Úvod

Fotbalové kabiny vždy byly a jsou standardním zázemím každého fotbalového klubu, každého fotbalového hřiště. Při stavbě rokytnického travnatého hřiště v areálu koupaliště v roce 2002 na výstavbu kabin nezbyly finanční prostředky, a tak bylo rozhodnuto stavbu kabin odložit. Tento stav byl akceptovatelný až do doby, kdy se v Rokytnici nad Rokytnou rozvinul zájem o dětský fotbal. Dnes bezmála šedesát dětí z Rokytnice a okolí využívá několikrát týdně fotbalového hřiště na koupališti bez možnosti využití důstojného zázemí a přepokládá se, že počet dětí hrajících pod 1.SK poroste.

Výbor 1.SK Rokytnice nad Rokytnou, z.s. se snažil na situaci reagovat a spustil spořící režim. Spořícím režimem se zásadně omezily nákupy a hostování hráčů do 1. SK z jiných oddílů a do mužstev se začali začleňovat domácí odchovanci. Výsledkem toho je prvních 100 000 Kč, které mohl 1.SK uvolnit na spořící účet. V blízké budoucnosti je v plánu omezit investice do soustředění, pronájmů tělocvičen, pořizování nových dresů, placených trenérů a pokusíme se zvýšit výdělky z kulturních akcí. Již nyní je však jasné, že i přes úsporná opatření a snahy o zvýšení příjmu nejsou a ani nebudou ekonomické možnosti 1.SK dostačující na to, abychom dokázali na kabiny v dohledné době uspořit. Dostáváme příspěvky od sponzorů a od městyse Rokytnice nad Rokytnou, získáváme finance z festivalu, plesů, zábav a masopustu, ale tyto příjmy bohužel jen o málo převyšují náklady, které máme s připravením důstojných podmínek pro sport pro více než sto aktivních členů (hráčů a trenérů), které v současné době náš klub sdružuje.

Naší jedinou nadějí jak na kabiny ušetřit v dohledné době je požádat o finanční podporu dobrovolné dárce. Proto prosíme Vás, kterým fotbal v Rokytnici poskytuje nebo poskytoval příležitost osobního sportovního vyžití, Vás, kdo svěřujete rokytnickému fotbalovému klubu do péče svoje děti nebo Vás, kdo byste rádi podpořili naši snahu poskytnout dětem zdravou alternativu využití volného času, abyste buď jednorázově nebo trvalým příkazem přispěli. Existuje spoustu možností, jak věnovat peníze na dobročinnost. Přispěním na kabiny v Rokytnici nad Rokytnou plody Vaší pomoci skutečně uvidíte.

Výbor 1.SK Rokytnice nad Rokytnou, z.s.

Popis současného stavu

Propůjčené převlékárny koupaliště namísto kabin - dvě místnosti - obyvatelné rozměry 3 m x 4 m a 4 m x 4 m, které nejsou vybaveny vytápěním + jedna kabina pro rozhodčího o rozměrech 1,5 m x 3 m bez přívodu vody a vytápění.

Počet pravidelně hrajících hráčů, kteří převlékárny využívají - 112, z toho 56 dětí do 15 let (údaj z prosince roku 2015). Zhruba stejný počet hráčů soupeře využívá pravidelně převlékárny při zápasech.

Nejvíce hráčů se na hřišti shromažďuje při utkáních přípravky a žáčků, kdy se hráči do převlékáren nevejdou a naši nejmladší se musí převlékat v zakouřené hospodě nebo venku pod šírým nebem.

Zájem zejména o naše mládežnická družstva stále roste, počet 56 dětí, zdá se, není konečným číslem. V Rokytnici chtějí hrát jednak naši hráči a jednak hráči z okolních vesnic, kde nemají možnost fotbal hrát.

Vytvořte si webové stránky zdarma!